Misyon

Türkiye'de son yıllarda reklamcılık ve kitle iletişim sektörlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile bu alanlarda görsel iletişim diline hakim profesyonellere gereksinim duyulmaktadır. Bu sebepten dolayı Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından hedeflenen, tüketici pazarına yönelik marka imajı, marka tasarımı ve yönetimi oluşumunu başta video ve film üretimi teknolojilerini kullanarak sağlamak, buna bağlı olarak kitle iletişim ve reklamcılık sektörüne yönelik uygulamalarda yer alabilecek profesyoneller yetiştirmektir.  Bu alanlarda iletişim araçları ve insan arasındaki ilişkiyi ve iletişim kanallarını etkili bir biçimde kullanan, yalın ve çarpıcı bir anlatım dili oluşturabilmek konusunda kendisini geliştirmiş uluslararası düzeyde görsel tasarımcılar yetiştirmek bölümümüzün temel misyonunu oluşturmaktadır.

 

Vizyon

Mezun öğrencilerimizin ulusal/uluslararası reklamcılık, tanıtım ve kitle iletişim alanında  ulaştıkları başarılarla, sektörde adını duyuran bir bölüm olarak hedefimiz; eğitim standartımızı istikrarlı bir şekilde korumaktır.  Bu amaç doğrultusunda üretim sürecinin yanı sıra yaratım süreci boyunca iletişim problemlerinin görsel analizini de yapabilen, çözüm odaklı, entellektüel ve etik değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek konusunda bölüm çatısında öğrencilere tüm olanaklar sunulmaktadır.  Bu sayede öğrencinin sahip olduğu birikim, profesyonel iş hayatına odaklı girişimci projeler üretmesine, iletişim teknolojilerine ulaşmasına, ürün ve hedef kitle arasında kalan tasarım problemlerine çözüm üretebilecek yeni uzmanlık alanları yaratmasına rehberlik edecektir.