Görsel İletişim Tasarımı Nedir?

Görsel İletişim Tasarımı, teknoloji, yaratıcılık ve tasarımı birleştirerek iletişim kuran yaratıcı bir süreçtir. Günümüz tasarım ve alanlarında, reklamcılık, yeni medyaların doğarak kendi dinamiklerini oluşturması, eski mecraların teknoloji ile daha hızlı, devamlı bir etkileşime geçmesi sonucu tasarımın geleneksel iletişim yöntemleri yetersiz kalmakta ve evrilmektedir.

Tüm medyalara, tasarım teknolojilerine, ürün ve hedef kitle arasında kalan tasarım problemine çözüm üretebilecek yeni uzmanlık alanı doğmuştur, bu çok geniş kapsamlı alan; Görsel İletişim Tasarımı'dır. Temeli çizim yeteneğine ve yaratıcılığa dayanır.

Görsel Tasarımcı, prodüksiyon, reklam filmleri, video, yaratıcı metin, görüntüler, hareket ve ses gibi iletişim araçlarını gerek yeni medya, televizyon, bilgisayar, akıllı iletişim araçları ve mekanlar, arayüz/etkileşim tasarımı, basılı ürünler ve tüm iletişim mecraları üzerinde kullanır. Görsel İletişim Tasarımı eğitiminde öğrenciler; tasarım prensiplerine odaklı yaratıcı problem çözme, görsel düşünme, güçlü ve etkili iletişim becerileri kazanma, konsept geliştirme/kavramsal düşünme, kurum kimliği tasarımı oluşturma,  markalaşma sürecinde reklam mecralarının tasarımı seçimi ve kullanımı üzerine odaklanır.

Bu doğrultuda öğrencilerimiz çizim yeteneği ve yaratıcılığa dayalı bir eğitim alırlar.

Hızla gelişen ve alanı tam kapsayan bu yeni programın bulunduğu yurtiçi ve yurtdışında bulunan örnekleri:

 • Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, İstanbul

 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Ankara

 • İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, İzmir

 • İzmir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, İzmir

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Samsun

 • Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Kayseri

 • Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Sakarya

 • Kent State University, School of Visual Communication Design, ABD.

 • University of Washington, School of Art, Visual Communication Design, ABD.

 • University of Notre Dome, Department of Art, Art History & Design, Visual Communication Design, ABD.

 • School of the Art Institute of Chicago, Department of Visual Communication Design, ABD.