Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Önemli Başarı: Gazi Üniversitesinin Web Sayfasında Yeni Tasarım
02 Ekim 2017 06:17

 

Gazi Üniversitesi web sayfası yeni tasarım ve düzenlemeleriyle Ağustos 2017 tarihinde uygulamaya girdi. Kullanımı daha aktif ve yeniliklere uygun olarak düzenlenen sayfanın tasarımı Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Zeynep Pehlivan Baskın tarafından yapılırken kullanılabilirlik ve etkileşim sistemi de Fotoğraf ve Video Bölümü Araştırma Görevlisi Behnan Giray Selçuk tarafından gerçekleştirildi. Uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olan web sayfası tasarımı kullanıcılara bilgiye kolay erişim sağlamanın yanı sıra sade ve modern tasarımıyla da yenilikler sunuyor.