Bölüm Hakkında

Bölüm Başkanlarımız

Doç. Dr. Pelin Öztürk Göçmen (15/12/2017 - devam)​

Prof. Çiğdem Demir (13/08/2012 - 15/12/2017)

Dr. Öğr. Üyesi Şansal Erdinç (09/07/2008 - 13/08/2012)

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar FakültesiGörsel İletişim Tasarımı Bölümü disiplinlerarası yapısı ile 2006-2007 yılında 15 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlamış; 2009-2010 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.  Bölümün kuruluş aşamasından bugüne kadar süregelen gelişim aşamaları incelendiğinde ulusal ve uluslararası düzeyde bir başarı grafiği gözlemlenebilir.  Öğrencilerimiz dört yıllık eğitimleri sırasında uluslararası tasarım kitaplarında (BOXED&LABELLED, GALLERY, JOURNAL OF CHOI’S GALLERY, GESTALTEN PACKAGE DESIGN BOOK, CHOI’S PACKAGE DESIGN BOOK, ARTPOWER INTERNATIONAL, TYPE OBJECT) öğrenci çalışmaları ile yer almışlardır.  Ayrıca öğrencilerimiz “IAA Üniversitelerarası Reklam Yarışması”nda ikincilik kazanarak üniversitemizin adını gururla duyurmuşlardır.  Tüm bunlara ek olarak öğrencilerimiz mezuniyet sonrası “Kristal Elma Reklamcılık Ödülü, Digital Communication Awards, Golden Drum ve Digital Age Awards” yarışmalarında almış oldukları ödüller ile de bu başarıyı devam ettirmişlerdir.  Bu başarılı sürecin nedenleri akademik kadromuzun ve eğitim programımızın içerikleri altında incelenebilir;

Akademik Kadro

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü alanında uzman genç ve dinamik kadrosu ile endüstriyi yönlendirmeyi amaçlamış ve sektörde hızla yer edinen mezunları ile de amacına kısa sürede ulaşmıştır. Akademik kadromuz özellikle iyi derecede sözlü ve yazılı yabancı dil becerileri ile-kadromuzdaki bazı akademisyenler birden fazla yabancı dil bilmektedirler-uluslararası tasarım ve iletişim alanlarındaki bütün gelişmeleri yakından takip edebilme avantajına sahiptirler.  Bu gelişmeleri kendi uzmanlık alanları ile pekiştirip öğrencilere aktarma süreci, öğrencilerimizi diğer bölümler ve hatta üniversiteler arasında gözle görülür bir biçimde öne çıkarmaktadır.   Bunların yanı sıra ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, sergiler ve bienallerde akademik kadromuz “Görsel İletişim Tasarımı Bölümü”nü gerek katılımcı gerekse komite üyelikleri ile başarılı bir şekilde temsil etmektedirler.  Akademik faaliyetlerin yanı sıra kadromuzda mevcut akademisyenlerin arasında “Türkiye İletişim Tasarımcıları Meslek Kuruluşu”nun kurucu üyeleri bulunmaktadır.  Buna ek olarak “Gazi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü”, “Uluslararası Ankara Tasarım Haftası (Ankara Design Week)”nın da destekleyicisi ve paydaşıdır.  Kadromuzda bulunan akademisyenlerimizin uzmanlık alanlarına bağlı olarak iletişim içerisinde olduğu tasarım ajansları, dernekler, televizyon kanalları destekli resmi stajlar ve yarı zamanlı iş tecrübeleri ile öğrencilerine eğitim süresince kazandıkları bilgi ve uygulama becerilerini iş hayatlarında kullanma fırsatını verir.  

Eğitim Programları

4 yıllık bir lisans programı veren Görsel İletişim Tasarımı Bölümü çizim ve yaratıcılık temelli  bir yapı ile kurulmuş ve eğitim programı da bu yapı üzerinden oluşturulmuştur.  Amaç, çoğu zaman karıştırılanın aksine klasik bir tasarım eğitimi vermenin ötesinde, çok yönlü teknolojilerin  etkin kullanımını içeren ve tüm medya araçlarına ilişkin tasarımların geliştirilmesinde farklı uzmanlıklar gerektiren disiplinlerarası bir eğitim programı oluşturulmasıdır.

Görsel İletişim Tasarımı günümüzde kamu kuruluşlarında, yaratıcı endüstrilerde ve reklam tanıtım sektöründe çağımızın en önemli kavramlarından biri olan ve bir bilginin ya da düşüncenin paylaşım sürecini tanımlamak için kullanılan “iletişim” ve klasik tasarım anlayışlarının ötesinde gereksinim duyulan “tasarım” boşluğunun doldurulması için gereken en önemli alan haline gelmiştir. 

Bu sebeple Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, illüstrasyon, temel tasarım, kaligrafi gibi çizim temelli derslerin yanısıra, fotoğraf stüdyosu ve proje derslerinde bu tasarım uygulamalı derslerden yararlanarak, öğrencilerin farklı uzmanlaşma dallarıyla tanıştırılmasını amaçlamış ve bu doğrultuda kapsamlı bir ders programı oluşturmuştur.  Programın  içeriği Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nü diğer bölümler arasında farklı bir yere taşımıştır.  Fotoğraf  stüdyolarının yanı sıra bölümde Proje  Stüdyosu, Uygulama Stüdyosu ve Bilgisayar Stüdyosu da öğrenciyi kendi potansiyellerini keşfedip, yaratıcılığını geliştirebileceği uygulamalı ve kolektif bir çalışma sürecinin içine dahil eder. 

Ayrıca, dijital tasarım, tipografi, fotoğraf, yayın grafiği, yaratıcı yazı, profesyonel yaşam, ambalaj tasarımı konularında öğrenciyi uygulama ve üretime öncelik veren bir eğitim anlayışı çerçevesinde şekillendirmektedir.  Bunlara ek olarak, giderek gelişen dijital ortamda iletişim konusunda uzmanlaşan öğrencilere web tasarımı, video ve film teknolojisi, 3 boyutlu tasarım, animasyon, ses ve hareketli görüntü ile tasarım alanlarında yaratıcı çalışmalar yapabilecek bir program uygulanması; başka bir ifadeyle, görüntü içeren her araca uygun bir görsel tasarım becerisi geliştirme amacı, programın diğer bölümlerdeki benzer programlardan temel farkını oluşturur.

Öğrencilerimiz sıklıkla yapılan ve alan profesyonellerinin davet edildiği jürilere katılımlarıyla, daha öğrenciyken çalışmalarını sunup tanışma şansı elde eder, profesyonel iş hayatına odaklı girişimci projelerle portfolyolarını oluşturur, tasarım fikri oluşturma ve yönetimi konusunda donanımlı hale gelir ve kariyer yollarını oluşturmaya başlarlar.

Eğitim Programımız, etkinliklerini, Erasmus, Mevlana gibi çeşitli uluslararası eğitim ağlarına üyelikler, Avrupa’da yer alan anlaşmalı üniversiteler ile yürütülen öğrenci değişim programları, ulusal ve uluslararası sergi, konferans, sempozyum ve festivallerle genişletmektedir.  Bu sayede öğrencilerimiz Türkiye’de olduğu kadar Dünya’da yaşanan gelişmeler hakkında bilgi ve fikir sahibi olan, farklı kültür ve eğitim sistemleri ile işbirliği ve etkileşim içinde çalışabilen, çizim yönü gelişmiş, yaratıcı ve yenilikçi çözüm geliştiren görsel tasarımcılar olarak yetişmektedirler.